Årsmøte i Frelsesarmeens historiske selskap

njal

 

Tormod Langeland er nytt styremedlem i Frelsesarmeens historiske selskap etter at selskapet hadde sitt årsmøte i Majorstua korps lørdag 22. oktober. 20 medlemmer hadde møtt fram.
Årsmøteforedraget ble holdt av major Njál Djurhuus, som snakket om bakgrunnen for at Frelsesarmeen begynte sitt arbeid på Færøyene i 1924, og om årene framover. Han har skrevet to bøker om dette.
Djurhuus åpnet sitt foredrag med å si noen varme ord om sin kone Erna, som gikk hjem til Gud mindre enn en uke tidligere.

Styret:
Styret i Frelsesarmeens historiske selskap består etter årsmøtet av:
Per Arne Krumsvik (leder), Askim korps. Styremedlemmer, i alfabetisk rekkefølge: Nils-Petter Enstad, Arendal korps, Tromod Langeland, Moss korps, Emil Skartveit, Lillestrøm korps, Anna Rebecca Solevåg, Stabanger korps og Synneva Vestheim, Templet korps.
Varamedlem til styret: Marta Maria Esepseth, Hallingdal korps.

Årsmelding

FRELSESARMEENS HISTORISKE SELSKAP
Årsmelding for arbeidsåret 2015 – 2016

Styret:
Frelsesarmeens Historiske Selskap (heretter: Selskapet) hadde sitt fjerde ordinære årsmøte lørdag 7. november 2015 i Majorstua korps.  16 medlemmer møtte.
I årsmøtet holdt kommandør Anna Hannevik et spennende kåseri/foredrag om sine erfaringer som privatsekretær for tre territorialledere på 1940- og 50-tallet: Gordon Simpson, Wycliffe Booth og Em. Sundin.
Dette foredraget ble tatt opp på video, og kan skaffes fra Selskapet.

Årsmøtet valgte følgende styre:
Styreleder:
Per Arne Krumsvik, Askim korps
Styremedlemmer:
Rune Isegran, Moss korps, Emil Skartveit, Lillestrøm korps, Synneva Vestheim, Templet korps, Nils-Petter Enstad, Arendal korps og Rebecca Solevåg, Stavanger korps.
Varamedlem:
Marta Maria Espeseth, Hallingdal korps.

Styret har hatt 3 møter i løpet av årsmeldingsperioden og behandlet 16 saker.

Medlemmer:
Selskapet har 158 medlemmer pr. 1. oktober.

Aktiviteter:
Vandring
Torsdag 23. juni arrangerte Selskapet en historisk vandring på Vålerenga der vi startet ved den gamle Krigsskolen, fortsatte til tidligere Vålerenga slumstasjon og endte opp på Østre gravlund og Johan Halmrast sin grav. Underveis var det servering av suppe i «Suppebussen», som sto parkert på Etterstad.
Det var stor interesse for vandringen med et 20-tall deltakere.

Stand i kongressen
Selskapet hadde stand under kongressen på OKS. Denne var plassert i samme området som Handelsavdelingen hadde sitt utsalg, så det var mye trafikk i området og mange henvendelser. Selskapet fikk 12 nye medlemmer i løpet av kongressen.

Publikasjoner
Boka «Reinert Gundersen – gjetergutten fra Tvedestrand som ble internasjonal Frelsesarmé-leder» kom ut i forkant av kongressen, og de av selskapets medlemmer som var innom standen, fikk med seg sitt eksemplar. I alt 80 bøker ble delt ut til medlemmene under kongressen.
Boka har fått god medieoppmerksomhet, bl.a. intervjuer med forfatteren i NRK Sørlandssendingen, i ES-TV og via Kristelig Pressekontor.

Styremedlem Nils-Petter Enstad skrev i forbindelse med 125-årsjubileet i Grimstad korps i april et lite hefte om korpsets historie: «Frelseskrig i en sørlandsby». Denne utgivelsen ble finansiert av korpset selv.

Frelsesarmeens museum
Det er fremdeles mye arbeid som gjenstår for alle bildene og de andre gjenstandene i Frelsesarmeens museum blir oppbevart på en forsvarlig måte. Styret brukte sitt septembermøte (som ble holdt på Jeløy) til å gå gjennom om lag 100 bilder fra dette lageret/arkivet, og fikk identifisert en rekke personer og bygninger på den måten.

Styreleder har jobbet opp mot det Frelsesarmeens museum/arkiv i Sverige. Museet var på flyttefot i begynnelsen av 2016 og hadde beskjed om å pakke ned gjenstander på forsvarlig og effektiv måte. I den anledning ble det norske Selskapet tilbudt Klaus Østbys piano og en sofa som har tilhørt Hanna Ouchterlony. Disse ble gitt med den betingelse at pianoet ble restaurert. Styreleder har sendt søknad til Frelsesarmeeens ledelse og mottok positivt svar i august 2016.

Sofaen og pianoet vil bli del av en utstilling på Ressurssenteret Jeløy i 2017.

Medlemsverving
Kongressen ble brukt til medlemsverving og ga 12 nye medlemmer som resultat

Økonomi
Selskapet drives av frivillig innsats og mottar ikke tilskudd fra moderorganisasjonen. Medlemskap koster kr. 250 pr. år og inntektene fra dette går primært til produksjon av Selskapets publikasjoner og materialkostnader ved ulike arrangementer.

Annet:
Blogg
Selskapet har opprettet en blogg der artikler og nyhetsmeldinger blir lagt inn. Bloggen heter www.fahistoriskselskap.bloggnorge.com. Administrator er styremedlem Nils-Petter Enstad.
Bloggen redigeres kronologisk, slik at den nyeste saken alltid ligger øverst. På bloggen er det flere biografiske artikler, noen litterære artikler og en del oversikter. Minneord over frelsesoffiserer som er blitt forfremmet til herligheten blir også lagt ut på bloggen.
Kommende aktiviteter annonseres på bloggen, og som regel også referat fra disse aktivitetene.
I løpet av den perioden meldingen dekker, er det lagt ut ti nye artikler/tekster på bloggen. Den første ble lagt ut 8. desember 2012.

Facebook
Selskapet har ingen egen Facebook-side, men det er to Facebook-grupper som etter styrets mening berører Selskapets arbeidsområde. Det er gruppene «Frelsesarmeen i gamle dager» og «Gamle sangtekster fra Frelsesarmeen».
Nye artikler/tekster på Selskapets blogg som oppfattes som relevante for en av disse gruppene, blir rutinemessig linket til en av disse gruppene av bloggens administrator.

Framover
Etter fire års arbeid, må Selskapet sies kunne sies å være i god drift og med en balansert økonomi (takket være stor frivillig innsats).

Selskapet ønsker fortsatt å bidra til en gjennomtenkt og strategisk måte å ta vare på og formidle Frelsesarmeens historie i Norge, Island og Færøyene. Vi tror økt fokus på digitalisering og en overordnet strategi for Frelsesarmeens museum vil bringe oss nærmere et slikt mål.

Oslo, 22. oktober 2016
For Frelsesarmeens Historiske Selskap

Per Arne Krumsvik
styreleder

Synneva Vesteheim
styremedlem
Emil Skartveit
styremedlem
Rune Isegran
styremedlem
Nils-Petter Enstad
styremedlem

 

Rebecca Solevåg
styremedlem
Marta Marie Espeseth
varamedlem
Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *