Månedlige arkiver: juli 2014

Othilie Tonnings grav

Kjære medlemmer av Frelsesarmeens historiske selskap
Vi har fått rapport om at fellesgravstenen til Othilie Tonning, Bertha Nicolaisen, Mathilde Akerholt, Karen Osnes og Lina Svanø har blitt samlokalisert sammen med de øvrige Krigergravene til Frelsesarmeen på Vestre gravlund. Tidligere var denne stenen plassert et annet sted på Vestre gravlund.

I forbindelse med flytting har gravstenen blitt rengjort og det er nå lett å lese hva som er skrevet på den. Selskapet retter en særlig takk til Jan Øystein Knedal som har hatt tilsyn med denne prosessen.Bildene viser steinen før oppussingen (tatt i februar) og etter (tatt 4. juli).
Gravsteinen, slik den var i februar 2014

Gravsteinen, slik den var i februar 2014

Steinen, slik den er nå.

Steinen, slik den er nå.

Styret planlegger ellers et årsmøte for selskapet i oktober, hvor vi håper å få til en historisk vandring blandt krigergravene.
En fortsatt god sommer ønskes
Per Arne Krumsvik
Styreleder