Månedlige arkiver: desember 2023

Årsmøte i Frelsesarmeens Historiske Selskap

Per Arne Krumsvik fra Moss ble gjenvalgt som styreleder i Frelsesarmeens Historiske Selskap da selskapet hadde sitt årsmøte i Oslo lørdag 2. desember. Også resten av styret ble gjenvalgt.

Frelsesarmeens Historiske Selskap ble opprettet i 2012 og har for tiden 148 medlemmer. Tema for årsmøteforedraget var «For vår felles hukommelse – Frelsesarmeens arkivavleveringsprosjekt». Foredraget ble holdt av Per Arne Krumsvik, som også er den som har ansvaret for dette prosjektet.
            Årsmøtet fikk også en orientering om dannelsen av et historisk selskap for Frälsningsarmén i Sverige. Det er den tidligere frelsesoffiseren, nå prest i den svenske kirken Stig Axelsson, som arbeider med dette. Forskningsleder i Frelsesarmeen Marta Maria Espeseth orienterte fra forskningsfronten i Frelsesarmeen i Norge, blant annet om den nye phd-avhandlingen «Soup, Soap, Salvation» av Petra Kjellen Brooke, Frelsesarmeens rekrutteringsprosjekt og samarbeidet med Holocaustsenteret om «Frelsesarmeen, jødene og krigen».
            Av selskapets prosjekter framover, står utgivelse av boka «Frelsesfanen og Solkorset – Frelseskrigen 1940-1945» lengst oppe på agendaen.
            Årsmøtet ble avrundet med et spontan-foredrag fra major Liv G. Gundersen om «Mitt liv i heisen – perspektiver på elendige heiser i Frelsesarmeens historie».

Styret
Etter årsmøtet består styret i Frelsesarmeens Historiske Selskap av disse medlemmene:
Per Arne Krumsvik, Jeløy, leder, og styremedlemmene Maria Herikstad, Oslo, Emil Skartveit, Halden, Nils-Petter Enstad, Arendal, Stig Axelsson, Kristinehamn og Marta Maria Esepseth, Høybråten.