Månedlige arkiver: oktober 2019

Årsmøte og seminar

Lørdag avholder Frelsesarmeens Historiske Selskap sitt årsmøte i Oslo. Møtested er de nye lokalitetene til Frelsesarmeens Museum, i Grønlandsleiret 30.

I den forbindelse innbys det også til et historisk seminar/foredrag om emnet «Offiserskap og teologi hos general Erik Wickberg». Foreleser er den tidligere frelsesoffiseren Stig Axelsson. Han vil dele noen av de funn han har gjort i arbeidet med sin masteroppgave om teologien hos Erik Wickberg, Frelsesarmeens niende general.

Erik Wickberg levde fra 1904 til 1996. Han ble i 1969 valgt som Frelsesarmeens niende general og verdensleder, og hadde denne stillingen til 1974. Før han ble general, var han Frelsesarmeens internasjonale stabssjef i sju år. Han var den første skandinav i begge disse stillingene, og den første ikke-brite som ble Frelsesarmeens verdensleder.

Stig Axelsson (født 1946) er tidligere frelsesoffiser og kyrkohärde (sogneprest) i Svenska Kyrkan. Han er en engasjerende foredragsholder.

Foredraget er i to deler:
1. Forkynnelsen hos Erik Wickberg. Hva kjennetegner hans forkynnelse mot ulike målgrupper? Vi ser nærmere på et par av Wickbergs prekener.
2. Offiserskapet hos Erik Wickberg. Vi studerer hans syn på offisertjenesten fra et institusjonelt, sakramentalt, evangelisk og diakonalt perspektiv.

Seminaret begynner kl. 13
Etter en kort spisepause settes årsmøtet i Selskapet.

Forslag til dagsorden:
1) Konstituering – valg av dirigent og referent
2) Årsmelding, regnskap og budsjett
3) Valg
4) Eventuelt