Månedlige arkiver: november 2020

Frelsesarmeens fengselsarbeid 100 år

I disse dager, i en postkasse nær deg, vil du som er medlem av Frelsesarmeens historiske selskap få årets publikasjon, Når så vi deg syk eller i fengsel – Frelsesarmeens fengselsarbeid 100 år.

I år er det 100 år siden den formelle starten av Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge. Da fikk major Bernhard Hansen ordre som fengselssekretær. Men armeen hadde før den tid sett behovet hos de innsatte, og kommandør Hanna Ochterlony kom i 1901 med et innspill til justisdepartementet om å tillate Frelsesarmeens offiserer å besøke fengslene og de innsatte.

Oppdrag
 Selskapet fikk i fjor det ærefulle oppdraget å lage en oversikt og dokumentasjon på dette arbeidet. Som med all historieskrivning, er det gjort valg for å belyse dette fenomenet på en best mulig måte.
Vi valgte raskt å gjøre boken til en antologi med bidrag fra en rekke forfattere, det var viktig å la mange ulike stemmer komme til orde. Tidligere innsatte har bidratt med sine opplevelser av møtet med armeens fengselssekretærer. FA-historikere har bidratt til å trekke de lange linjene i et arbeid som startet med en enkelt mann, som har engasjert store mengder frivillige i arbeidet frem til dagens store gruppe av fengselskapellaner.
Vi har også fått to bidrag fra Sverige. En personlig betraktning om tjenesten og en oversikt over fengselsarbeidet i Sverige. De gir en innsikt i hvordan det er tenkt og praktisert på andre siden av Kjølen.

Redaksjonen håper boksidene kan gi leserne god innsikt i fengselsarbeidets ulike sider og ikke minst en oversikt over hvilken betydning arbeidet har hatt i norsk og svensk kriminalomsorg.

Gave
Boken er rikt illustrert og velegnet som gave. Som medlem kan du få bestilt ytterligere eksemplarer til spesialpris kr 200 (mot 280 som er veiledende pris). Send mail til selskapet@frelsesarmeen.no for bestillinger, så ekspederer vi dette raskt.  

Med vennlig hilsen
Per Arne Krumsvik
styreleder og redaktør
Frelsesarmeens historiske selskap