Månedlige arkiver: september 2014

Kunst eller kitsch?

Bildet heter "Räddning" og skal være malt av en svensk frelsesoffiser, major Oskar Cederlund, tidlig på 1900-tallet. Henger i lokalet i Uppsala.

Bildet heter «Räddning» og skal være malt av en svensk frelsesoffiser, major Oskar Cederlund, tidlig på 1900-tallet. Henger i lokalet i Uppsala.

I flere av Frelsesarmeens lokaler, både i Norge og Sverige, henger det bilder av denne typen som er ment å si noe om de første frelsessoldatenes oppfatning av seg selv, sin oppgave og sitt kall. Dette er et svensk bilde, og visstnok et originalt maleri. Men det finnes også en del plakater og reproduksjoner av bilder med liknende motiver. Vinduet med flagget og den smale stien opp mot det tomme korset er kanskje det vanligste her i Norge. Også anerkjente kunstnere brukte motiver fra Frelsesarmeen i sine bilder. Mest kjent er nok bildet av «Marskalken» som selger Krigsropet («En Avant») på en kro i Paris (malt av en svensk kunstner) og bildet fra åpningen av Son korps i sin tid: «Stormangrep på en fiskerby», malt av Wilhelm Peters. Korpset ble nedlagt, men bildet lever.
Bildet ovenfor er nok mer kitsch enn det er kunst, men det fortjener å bli husket likevel.

Årsmøte 2014

Kjære medlemmer!
Gravfelt

Vi inviterer med dette til årsmøte for Selskapet lørdag 18. oktober.
Vi starter med en kirkegårdsvandring på Vestre gravlund kl 11:00 og fortsetter med årsmøte på Majorstua korps etter dette.
Årsmelding vil bli distribuert innen kort tid.
mvh
Per Arne Krumsvik
Styreleder Frelsesarmeens historiske selskap

Frelsesarmeens Historiske Selskap – Utgivelser 2012 – 14:

Nedenfor finner man en oversikt over de utgivelsene Frelsesarmeens Historiske Selskap har stått for i perioden 2012 – 14, med komplett innholdsfortegnelse for hver enkelt utgivelse.

2012:
Tidsskrift for Frelsesarmeens Historiske Selskap – 1 utgave

Selskapets tidsskrift i 2012

Selskapets tidsskrift i 2012


Innhold
:
* På sporet av NSB v/Emil Skartveit
* Om min farfar oberst Carl Breien v/Johanna Breian Frantzen
* Bokmelding: Ida Mathisen: Borgere av to verdener v/Susanne A.K. Koch
* FA-filatelisten: Jubileumsmerkene fra 1988 v/Jens Petter Krumsvik
* Verden for Kristus – Pionermisjonærene fra Norge v/Per Arne Krumsvik
* Vitnesbyrdet – major Inga Kinserdal
* Vårherres sporhunder v/Nils-Petter Enstad

Bok: «Så lenge…» William Booth for 100 år siden og i dag

Antologi om William Booth, gitt ut i 2012 i forbindelse med at det var gått 100 år siden han døde.

Antologi om William Booth, gitt ut i 2012 i forbindelse med at det var gått 100 år siden han døde.


Analyse/kommentarer til kjente utsagn av William Booth og andre sider ved hans tjeneste
Forfattere: Anne Christiansen – Marta Maria Espeseth – Gudrun Lydholm – Sten Sørensen – Hallgeir Elstad – Jostein Nielsen – Emil Skartveit – Nils-Petter Enstad – W. Bramwell Booth

2013:
Tidsskrift for Frelsesarmeens Historiske Selskap – 1 utgave

Selskapets tidsskrift for 2013

Selskapets tidsskrift for 2013


Innhold:

* Fordi livet trænger os alle – Othilie Tonning og stemmeretten v/Marta Maria Esepseth
* Bokmelding: Bertha Nicolaysen: Othilie Tonning v/Susanne A.K. Koch
* Kva har Frelsesarmeen hatt å seie for norsk samfunns- og kyrkjeliv v/Hallgeir Elstad
* Dei fyrste armé-frimerka v/Jens Petter Krumsvik
* Frelsesarmékronikøren og journalisten Henry Holm v/Nils-Petter Enstad
* Ti år som kommandørens sekretær – et blikk fra innsiden v/Anna Hannevik
* Hjemforbundsmerket i Frelsesarmeen v/Synneva Vestheim
* Hva en hvit rose forårsaket v/E. Houze/Frøydis Seland
 

2014:
Tidsskrift for Frelsesarmeens Historiske Selskap – 1 utgave

Selskapets tidsskrift for 2014

Selskapets tidsskrift for 2014


Temahefte om «Den store misjonærutsendelsen» i 1914
Forfattere: Per Arne Krumsvik, Nils-Petter Enstad og Synneva Vestheim

Bonusbok til Selskapets medlemmer:

Bonusbok til Selskapets medlemmer i 2014

Bonusbok til Selskapets medlemmer i 2014


«En liten slumsøster lå og skulle dø. Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur»
Boka er skrevet av Nils-Petter Enstad og gitt ut av Frelsesarmeen. Boka har studieplan og er godkjent som studiemateriale av Kristelig Studieforbund.

Heftene kan skaffes ved henvendelse til selskapet@frelsesarmeen.no.
Bøkene kan skaffes ved henvendelse til handels@frelsesarmeen.no