Månedlige arkiver: april 2015

Kommandør Gudrun Lydholm forsvarer sin doktoravhandling

Kommandør Gudrun Lydholm

Fredag 5. juni forsvarer kommandør Gudrun Lydholm sin doktoravhandling «Save souls, grow saints and serve suffering humanity» for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Selve disputasen er klokka 12 ved Teologisk Fakultet på Blindern. Hennes prøveforelesning holdes klokka 10 samme dag.
Avhandlingen er skrevet på engelsk.
Både disputasen og prøveforelesningen er offentlig og åpen for alle.