Månedlige arkiver: mai 2015

Et hjertevarmt menneske

Major Ruth Holberg er forfremmet til herligheten i en alder av 96 år.

Major Ruth Holberg er forfremmet til herligheten i en alder av 96 år.

Ruth Holberg
4. mai 1919 – 24. mai 2015

Med Ruth Holbergs bortgang er ett av de siste båndene til Frelsesarmeens pionertid blitt brutt. Hennes far Edvard Krogh var i aktiv tjeneste som frelsesoffiser allerede i 1890. Sammen med sin kone tjenestegjorde han både i Norge og Danmark, og det var i København Ruth ble født 4. mai 1919. Mye av oppveksten skjedde i Trondheim, men det var alltid «a taste of Denmark» som ble værende igjen i Ruths røst. Flere av ekteparet Kroghs barn fulgte i foreldrenes fotspor og ble frelsesoffiserer, Ruth ble ordinert til tjeneste i 1939.
I de neste årene hadde hun en rekke ulike oppgaver på det norske frelsesarmé-feltet, både som korpsleder, lærer ved krigsskolen og som evangelist. Da hun var stasjonert på Rjukan, ble hun kjent med frelsessoldaten Einar Holberg. I 1954 giftet de seg og var stasjonert sammen en rekke steder, både innen det evangeliske og administrative arbeidet i Frelsesarmeen. Da de ble pensjonert som frelsesoffiserer i februar 1992, kunne hun se tilbake på 53 års aktiv tjeneste i Frelsesarmeen – en rekord ingen har vært i nærheten av å matche.
Ruth Holberg var en person man var nødt til å bli glad i. Hun var varm, nær og oppmerksomhet mot kolleger, soldatkamerater, kadetter ved krigsskolen og andre hun møtte.
Hun var allsidig begavet. Hun skrev sangtekster og melodier, og ikke minst var hun en meget habil pianist. Å se Ruth Holberg akkompagnere sanger med trøkk, glød og entusiasme, var en opplevelse i seg selv.
Nå er den siste akkorden slått an. Alle vi som på forskjellige måter har møtt henne eller vært under hennes vinger i løpet av det meget lange livet hun ble forunt, sitter igjen med minnet om et sjeldent hjertevarmt menneske, en raus frelseskriger, gode smil og varme ord.

Nils-Petter Enstad