Månedlige arkiver: november 2019

Glimt fra den nye museums-utstillingen

Årsmøte i Frelsesarmeens Historiske Selskap

Følgende pressemelding ble sendt ut 4. november:

Per Arne Krumsvik fra Askim ble gjenvalgt som leder i Frelsesarmeens Historiske Selskap da de hadde sitt årsmøte i Oslo lørdag 2. november.

I forbindelse med årsmøtet kunne selskapet også ønske velkommen til sin nye museumsutstilling i lokalene i Grønlandsleiret. Det er Frelsesarmeens rusomsorg som har stilt et rom til disposisjon for dette formålet. Utstillingen presenterer ulike sider ved Frelsesarmeens historie, blant annet misjon, menighetsarbeid og diakoni.

Glimt fra den nye museums-utstillingen

Glimt fra den nye museumsutstillingen – bilder, plater og bøker.

Det er tradisjon at Selskapet innbyr til et seminar i forbindelse med årsmøtet. Årets seminar var ved den svenske presten, tidligere frelsesoffiser, Stig Axelsson, som har forsket på Erik Wickbergs prekener, artikler og bøker. Erik Wickberg var Frelsesarmeens verdensleder fra 1969 til 1974, og var den første ikke-brite i denne stillingen.

Styreleder Per Arne Krumsvik (t.v.) og Stig Axelsson

Etter årsmøtet har styret i Frelsesarmeens Historiske Selskap denne sammensetningen: Per Arne Krumsvik, Askim, leder (gjenvalg). Styremedlemmer: Maria Herikstad, Oslo (gjenvalg), Emil Skartveit, Halden (ny), Nils-Petter Enstad, Arendal, gjenvalg, og Stig Axelsson, Kristinehamn (ny). Marta Maria Esepseth, Nesbyen, ble valgt som varamedlem til styret.
Frelsesarmeens Historiske Selskap ble stiftet i 2011 og har 150 medlemmer. Selskapets formål er å kartlegge, sikre og dokumentere Frelsesarmeens historiske arv, blant annet gjennom seminarer, foredrag og utgivelser av et tidsskrift/årbok hvert år.

Gjenstander fra den nye utstillingen til Frelsesarmeens museum

Tekst og fotos: Nils-Petter Enstad

Årsmelding for arbeidsåret 2018 – 2019

Årsmøte 2018:
Frelsesarmeens Historiske Selskap (heretter: Selskapet) hadde sitt sjuende ordinære årsmøte i Majorstua korps 3. november 2018. 10 medlemmer hadde møtt fram.
Årsmøteforedraget var ved major Marit Skartveit. Emnet var «Retreat – et sakrament som virker?» Hun ga interessante, tankevekkende og oppbyggelig innblikk i hvordan Frelsesarmeen, i samarbeid med Den norske kirkes fengselsprestkorps, arrangerer retreater for fanger med lange dommer for alvorlig kriminalitet, og viste til eksempler på hvordan deltakerne har fått et nytt syn både på seg selv og det de har gjort.
Det var mulighet til spørsmål etter foredraget.
Etter en kaffepause ble årsmøtet satt.

Styret:
Årsmøtet valgte følgende styre:
Styreleder:
Per Arne Krumsvik, Askim korps
Styremedlemmer:
Thormod Langeland, Ressurssenteret/Moss korps, Maria Herikstad, Oslo 3. korps, Nils-Petter Enstad, Arendal korps, Rebecca Solevåg, Stavanger korps og Turid Formo, Drammen korps.
Varamedlem:
Marta Maria Espeseth, Hallingdal korps.

Styret har hatt 3 møter i løpet av årsmeldingsperioden og behandlet 15 saker.

Medlemmer:
Selskapet har 149 medlemmer pr. 1. oktober.

Aktiviteter:
Historisk vandring
Selskapet arrangerte historisk vandring for ledere i Frelsesarmeens rusomsorg 19. mars. Rundt 30 deltagere var med på vandringen og hørte Maria, Jens Petter, Einar og Per Arne orientere langs ruta (Eika, Smalgangen, Borgen og Heimen/Fyrlyset). Oppdraget gav et rundhåndet bidrag til Selskapet.

Kongressen 2019
Selskapet arrangerte en historisk vandring i «Frelsesarmeens vugge» på Grønland. Rundt førti deltok på vandringen. Maria; Marta Maria; Jens Petter og Einar var guider på vandringen. Selskapet hadde også en stand i kongressteltet hvor medlemmer kunne hente tidsskrifter og nye interesserte kunne tegne medlemskap og slå av en prat om historiske tema.

Klaus Østby-kveld
Fredag 27. september var Selskapet, sammen med Halden korps, medarrangør ved en Klaus Østby-kveld i Halden (Østbys hjemby). En stor forsamling hadde møtt fram, et forent musikkorps spilte Østby-musikk. Kommandør Sven Nilsson, som feiret sin 100-årsdag i sommer, imponerte med et sprudlende og innholdsrikt foredrag om «Frelsesarmé-musikkens far i Norden».

Publikasjoner
Selskapets tidsskrift kom med et fyldig nummer i forkant av kongressen. Artiklene handlet om kvinners innsats i Frelsesarmeen, med bidrag fra så vel egne krefter som eksterne.

Frelsesarmeens museum
Ressurssenteret på Jeløy har kommet til at de trenger de lokalene som Selskapet har fått disponere til museum/utstilling, og Selskapet har blitt bedt om å tømme disse. Imidlertid har det dukket opp en annen løsning idet Selskapet kan få bruke en del av lokalitetene på Rusomsorgen leier i Grønlandsleiret i Oslo. Ny utstilling/museum vil åpne her i forbindelse med Selskapets årsmøte 2019.

Økonomi
Selskapet drives av frivillig innsats og mottar ikke tilskudd fra moderorganisasjonen. Medlemskap koster kr. 300.- pr. år og inntektene fra dette går primært til produksjon av Selskapets publikasjoner og materialkostnader ved ulike arrangementer.

Annet:
Blogg
Selskapet har opprettet en blogg der artikler og nyhetsmeldinger blir lagt inn. Bloggen heter www.fahistoriskselskap.bloggnorge.com. Administrator er styremedlem Nils-Petter Enstad.
Bloggen redigeres kronologisk slik at den nyeste saken alltid ligger øverst. På bloggen er det flere biografiske artikler, noen litterære artikler og en del oversikter. Minneord over frelsesoffiserer som er blitt forfremmet til herligheten blir også lagt ut på bloggen.

Facebook
Selskapet har ingen egen Facebook-side, men det er to Facebook-grupper som etter styrets mening berører Selskapets arbeidsområde. Det er gruppene «Frelsesarmeen i gamle dager» og «Gamle sangtekster fra Frelsesarmeen».
Nye artikler/tekster på Selskapets blogg som oppfattes som relevante for en av disse gruppene, blir rutinemessig linket til en av disse gruppene av bloggens administrator.
På årsmøtet i 2018 ble det foreslått at Selskapet bør opprette sin egen facebook-gruppe, men dette er fremdeles av de saker styret har til «må ses på».

Antikvariat Salvata
Selskapet råder over en boksamling av litteratur utgitt av eller som om handler Frelsesarmeen. Titlene er tilgjengelig på Selskapets bokliste og noen titler er lagt ut på nettbutikken til Handelskompaniet. Handel med disse bøkene gav i 2018 rundt kr. 2500 i inntekter.

Framover
Etter sju års arbeid, må Selskapet kunne sies å være i god drift og med en balansert økonomi (takket være stor frivillig innsats). Det er styrets inntrykk at Selskapet blir oppfattet som en viktig og verdifull aktør i bevaringen av Frelsesarmeens historie, dokumentasjonen av denne og ved å holde ved like mange av de fortellingene som finnes om Frelsesarmeen.

Selskapet ønsker fortsatt å bidra til en gjennomtenkt og strategisk måte å ta vare på og formidle Frelsesarmeens historie i Norge, Island og Færøyene. Vi tror økt fokus på digitalisering og en overordnet strategi for Frelsesarmeens museum vil bringe oss nærmere et slikt mål.

Oslo, 2. november 2019
For Frelsesarmeens Historiske Selskap

Per Arne Krumsvik
styreleder

Maria Herikstad
styremedlem
Anna Rebecca Solevåg
styremedlem
Thormod Langeland
styremedlem
Nils-Petter Enstad
styremedlem

 

  Turid Formo
styremedlem
Marta Marie Espeseth
varamedlem