Månedlige arkiver: november 2015

Antikvariat Salvata: Boktilbud fra tidligere tider

Frelsesarmeens forlag ga ut en rekke slike bøker på 1950- og 60-tallet.

Illustrasjonsfoto: Nils-Petter Enstad

Frelsesarmeens Historiske Selskap har mottatt en del eldre bøker utgitt av Frelsesarmeen som vi ønsker å tilby til den som er interessert i Felsesarmeens historie. Selskapet ser dette som en del av sitt oppdrag om å formidle armeens historie.

Listen nedenfor er et lite utvalg av hva vi har, og skulle det være interesse for titler som ikke står på denne listen, er det selvsagt bare å sende forespørsel til selskapet@frelsesarmeen.no

Bøker kan leveres og avhentes på Frelsesarmeens hovedkvarter (T.I. Øgrims plass) eller de kan sendes med post (porto vil så komme i tillegg).

Håper dere vil synes at dette er en interessant tjeneste. Inntektene av salget vil gå uavkortet til Selskapets virksomhet.

Følgende titler er tilgjengelig:

Gjennom 40 år. Festskrift i anledning Frelsesarmeens 40 års jubileum i Norge. Kr. 100
Kringsjå over Frelsesarmeens Slum- og redningsvirksomhet gjennom 50 år. Kr 100
Kaare Westergaard: Hans navn var Jan (roman). Kr. 50
H.A. Tandberg: Gråspurv og andre dikt. Kr 50
Clara Thue Ebbell: Det går et stille tog (Roman) Kr. 50
Henry Hom: Solkskinnskommandøren Th. Westergaard (Biografi) Kr 50
Ungdomsfana 1950 (Årssett av tidsskriftet) Kr 100
Ungdomsfana 1955 (Årssett av tidsskriftet) Kr 100
Den unge soldat 1955 (Årsett av søndagsskolebladet) Kr 100
Frelsesarmeen – dens opprinnelse og utvikling kr. 50
Tandberg/Raubakken: Hæren Gud ga våpen. Kr 50.
Bjørndal: Våget ikke å nekte Gud vårt liv Kr 40
Lundin: Predikande kvinnor och gråtande män Kr 200.

Med ønske om en god advendtstid

Per Arne Krumsvik
styreleder Frelsesarmeens Historiske Selskap

Årsmøte i Frelsesarmeens Historiske Selskap

Kommandør Anna Hannevik på talerstolen

Kommandør Anna Hannevik på talerstolen

 

Frelsesarmeens Historiske Selskap hadde sitt fjerde ordinære årsmøte i Frelsesarmeens lokale på Majorstua i Oslo lørdag 7. november.

Selskapet har 150 medlemmer spredd over hele landet. Til årsmøtet var 16 medlemmer møtt fram.
Pensjonert kommandør Anna Hannevik (90) kåserte levende om sin kontakt med familien Booth, og i særdeleshet med W. Wycliffe Booth, som hun var privatsekretær for i tre år. Det hadde vært tre travle og intense år. Å få ny sjef etter tre år, beskrev hun slik: – Da kunne jeg slutte å løpe, og begynne å gå igjen…
Årsmøtet behandlet Selskapets årsmelding og valgte styre for neste arbeidsår.
Styret har denne sammensetningen: Per Arne Krumsvik, Askim korps (leder), og styremedlemmene Rune Isegran, Moss korps, Emil Skartveit, Lillestrøm korps, Synneva Vestheim, Templet korps, Rebecca Solevåg, Stavanger korps og Nils-Petter Enstad, Arendal korps. Varamedlem til styret er Marta Maria Espeseth, Hallingdal korps.

Frelsesarmeens Historiske Selskap er åpent for alle interesserte. Kontingenten er kr. 250,oo pr. år. For dette får man minst ett tidsskrift i året, og dessuten de bøkene selskapet gir ut.

Medlemskap kan tegnes her: Innmeldingsskjema